KHÓA HỌC

Học Viện Hazu là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu dành cho nhân viên, quản lý, chủ cửa hàng  mô hình kinh doanh tạp hóa, siêu thị mini.

Các khóa học đang triển khai

  1. Khóa học kỹ năng bán hàng thực chiến

  2. Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng theo nhu cầu

  3. Khóa học Setup Minimart Pro

  4. Khóa học Setup Minimart Auto – SẮP TRIỂN KHAI